Thủ công mỹ nghệ

Tẩu sừng chạm rồng

Giá: Liên Hệ

Vòng tay

Giá: Liên Hệ

Bộ cờ vua sừng

Giá: Liên Hệ

Vòng tay gỗ sưa

Giá: Liên Hệ

Vòng tay gỗ sưa

Giá: Liên Hệ

Vòng tay gỗ sưa

Giá: Liên Hệ

Lót chén bằng sừng

Giá: Liên Hệ

Khung ảnh nạm sừng

Giá: Liên Hệ

Hộp đựng nữ trang

Giá: Liên Hệ

Hộp đựng nữ trang

Giá: Liên Hệ

Bát sừng trâu

Giá: Liên Hệ